BrobySportsSkydeKlub

BrobySportsSkydeKlub

Riffeljægernes Træningsklub

MobilePay til nr.: 15075

Bankforbindelse - RISE Flemløse Sparekasse.

Vores MobilePay nummer er: 15075 og vores konto nummer er: 0847-0000700649

Opdateret:  29 maj 2024


Bemærk:


Vi skyder hver torsdag fra kl. 17:00 - 20:00

Vel mødt - og som sædvanlig er der kaffe på kanden.


NYT: Oplys medlemsnummer og navn ved indskrivningen hver gang du møder på banen.


PS.: NU virker elektronikken på 200 m banen igen. 2 baner/monitor med ringskive og 2 baner/monitor med råbukke-skive og selvfølgelig stadig én til A4-papirskiver på 200 m.NB: Er der ingen skytter kl. 19. lukker banen ned.

Du må skyde alle de skud du vil, uden begrænsning, når du har betalt dags- eller fuldt medlemskab. Eneste lille begrænsning kan være og er, at vi skal deles om skydetiden, hvis der på dagen er mange skytter.

Det obligatoriske skydeforløb inden riffelprøven


Vi tilbyder også træning til riffelprøve samt gennemførsel / afvikling af det obligatorisk skydeforløb sammen med en riffelinstruktør, så du kan gå til riffelprøve . Se under fanen "Riffelprøve" i menuen til venstre.

Priser m.m. 2024


Det er vedtaget at det koster kr.: 125,- pr gang/dag man kommer og skyder - og ingen begrænsning på antal skud. Efter 5 gange er man fuld medlem (og fremover skal man betale 5x125,-) og kan herefter resten af sæsonen skyde "gratis" 


Alternativt koster det kr.: 500,- første gang man møder - så er man fuldt medlem. Se i øvrigt menuen til venstre under fanen Priser

Når du kommer for at skyde og håndterer/flytter riflen:

Uden for foderal SKAL riflen være med åben lås eller fjernet bundstykke - og selvfølgelig uden ammunition

Piben/løbet/mundingen SKAL pege op/lodret .

HUSK ALTID: Ingen skydning uden medbragt jagttegn & våbentilladelse samt betaling før aktivitet.

Det er vedtaget ved lov at der kun må anvendes blyfri ammunition fra 2024 til al jagt og regulering.


Derfor er det strengt nødvendigt at du indskyder med den nye ammunition.

(Det er i øvrigt altid nødvendigt / en god regel at kontrolskyde ved køb af ny ammunition, selv om det er "samme som sidst" samt inden hver jagtsæson)

Opdateret: 1. April. 2024

Der afholdes generalforsamling for den selvejende institution Brobyværk Skydebane, hvor vi jo skyder d. 22. april kl. 19:00 i klubhuset. Alle vores medlemmer er velkomne og har stemmeret på denne generalforsamling. Se dagsorden herunder:

Opdateret: 5. feb. 2024


Generalforsamling den 21. Marts 2024 kl. 19:30

afholdes i klubhuset på banen.


Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Referat følger snarest - se menu til venstre.