BrobySports SkydeKlub

BrobySportsSkydeKlub

MobilePay til nr.: 15075

Bankforbindelse - RISE Flemløse Sparekasse.

Vores MobilePay nummer er: 15075 og vores konto nummer er: 0847-0000700649

NB: Er der ingen skytter kl. 19. lukker banen ned.

Opdateret: 5. feb. 2024Generalforsamling den 21. Marts 2024 kl. 19:30

afholdes i klubhuset på banen.


Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.


Dagsorden ifølge vedtægter (§10) - se herunder/download.Når du kommer for at skyde og håndterer/flytter riflen:

Uden for foderal SKAL riflen være med åben lås eller fjernet bundstykke - og selvfølgelig uden magasin med ammunition

Piben/løbet/mundingen SKAL pege op/lodret .

HUSK ALTID: Ingen skydning uden medbragt jagttegn & våbentilladelse samt betaling før aktivitet.

Det obligatoriske skydeforløb inden riffelprøven


Vi tilbyder også træning til riffelprøve efter de nye regler om et obligatorisk skydeforløb sammen med en riffelinstruktør. Se under fanen "Riffelprøve" i menuen til venstre.

Det er vedtaget at det koster kr.: 125,- pr gang/dag man kommer og skyder - og ingen begrænsning på antal skud. Efter 4 gange er man fuld medlem (og fremover skal man betale 4x125,-) og kan herefter resten af sæsonen skyde "gratis" 


Alternativt koster det kr.: 400,- første gang man møder - så er man fuldt medlem. Se i øvrigt menuen til venstre under fanen Priser

Det er vedtaget ved lov at der kun må anvendes blyfri ammunition fra 2024 til al jagt og regulering.

Vi vil foreslå at købe forskelligt blyfri ammunition til den riffel du vil anvende til jagt og regulering i - forskellige fabrikater, projektiler, vægte m.m. i den kaliber som anvendes. Der kan være meget store forskelle i træf og stabilitet af kuglen pga. anden vægt og hastighed. Det varierer meget fra riffel til riffel. Derfor test allerede i år så det ikke bliver til panik næste år hvor loven gældende. Spørg din lokale forhandler om de kan levere/sælge test ammunitions sæt - få patroner af hver type kugle m.m.