BrobySports SkydeKlub

BrobySportsSkydeKlub

Information

NB: Er der ingen skytter kl. 19. lukker banen ned.

Første skydedag vil i år være torsdag d. 30. marts kl. 17:00 - 20:00.

Opdateret 20-3-2023

Generalforsamling for selve skydebanen d. 18. april 2023 kl. 19:00  

Opdateret 19-2-2023

Generalforsamling d. 16. marts 2023 kl. 19:00  

Der er generalforsamling med dagsorden i følge vedtægter.

Der vil være en forslag til vedtægtsændringer. Disse kan rekvireres ved at sende en mail til formand@bssk.dk


NETSVINDEL/Phishing-mails:                               24-2-2023

Bemærk: Jeg har lige (23-2-2023) oplevet at få sendt en mail fra "mig selv" til kasserens email adresse - og da jeg ville svare på den ser det ud som at den bliver sent tilbage til "mig" igen. Men det er andre domæner der ligger bag. Svindlerne forsøgte at få en overførsel. Bemærk vores forening beder ALDRIG om at I skal overføre eller betale på andre måder end som I plejer og som er angivet på siden her.

(Det er meldt til politiet som identitetstyveri. mvh formand Steffen M. Sørensen)

Opdateret: 25-01-2022

Generalforsamling for BrobySportsSkydeKlub afholdes d. 3. marts kl. 19:30 i klubhuset ved skydebanen. Der vil som vanlig blive serveret kaffe/øl/vand og lidt brød/kage.

Husk forslag som ønskes på dagsordenen skal være fremsendt senest d. 17. feb. til bestyrelsen. Dagsorden i følge vedtægter.

Mvh Bestyrelsen

                                                    Opdateret: 27-02-2022 

Bemærk: Der er ekstraordinær generalforsamling for skydebanen, altså der hvor vi (BSSK) lejer os ind for at skyde, den 29. marts starter kl. 19:00 og vi har tale- og stemmeret på denne generalforsamling. Alle medlemme af BSSK er velkomne. Dagsorden vedr. opdatering af og godkendelse af vedtægter - disse kan fremsendes hvis ønskes.

Skydebanen er åben, hver torsdag fra kl. 17:00 i peiroden april til og med september. 

Vær opmærksom på gældende restriktioner. Følg myndighedernes anvisning samt anvisninger slået op ved og i klubhuset og brug håndsprit ofte, som er tilgængeligt flere steder på skydebanen. Borde m.m. på standpladserne kan af-sprittes inden ny skytte kommer til - sprit er til rådighed.

   Opdateret: 19-01-2022

Generalforsamling:

Normalt skal denne afholdes i følge vores vedtægter inden udgangen af marts måned og varsles 4 uger før dato for afholdelse. Hvis der kommer nye restriktioner som besværliggør at afholde generalforsamlingen flyttes denne til en dato, hvor det er muligt / åben for deltagelse af alle med adgang til generalforsamlingen.

Opdateret d. 9-2-2021

Det obligatoriske skydeforløb inden riffelprøven

Vi tilbyder også træning til riffelprøve efter de nye regler om et obligatorisk skydeforløb sammen med en riffelinstruktør. 

Se under fanen "Riffelprøve" i menuen til venstre.

Bankforbindelse - RISE Flemløse Sparekasse.

Vores MobilePay nummer er: 15075 og vores konto nummer er: 0847-0000700649

Når du kommer for at skyde,

HUSK ALTID: Ingen skydning uden medbragt jagttegn & våbentilladelse samt betaling før aktivitet.

MobilePay til nr.: 15075