BrobySports SkydeKlub

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

12.3.2015 kl. 19.00 på banen.

1)       Valg af dirigent og referent

2)       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)       Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4)       Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5)       Fastsættelse af kontingent

6)       Behandling af indkomne forslag

7)       Valg af formand (Steffen er først på valg 2016)

8)       Valg af kasserer (Henrik er på valg – modtager genvalg)

9)       Valg af sekretær (Poul Erik er på valg – modtager genvalg)

10)    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Jan er på valg – modtager genvalg, Ib er først på valg 2016)

11)    Valg af to suppleanter til bestyrelsen

12)    Valg af revisor og revisorsuppleant

13)    Eventuelt