BrobySports SkydeKlub

Dagsorden for generalforsamling 2018

Dagsorden for generalforsamling 2018

Dagsorden for den ordinære generalforsamling d. 15. marts 2018 i klubhuset

1)      Valg af dirigent og referent

2)      Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)      Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4)      Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5)      Fastsættelse af kontingent

6)      Behandling af indkomne forslag: Vedtægtsændringer se anden fane.

7)      Valg af formand (Steffen er på valg og modtager genvalg)

8)      Valg af kasserer (Ikke på valg i år)

9)      Valg af sekretær (ikke på valg i år)

10)   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Ib er på valg og modtager genvalg)

11)   Valg af to suppleanter til bestyrelsen

12)   Valg af revisor og revisorsuppleant

13)   Eventuelt