BrobySports SkydeKlub

Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling i BSSK d. 10.3.2016 kl. 19.00 i klubhuset på banen.

1)       Valg af dirigent og referent

2)       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)       Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4)       Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5)       Fastsættelse af kontingent

6)       Behandling af indkomne forslag

7)       Valg af formand (Steffen er på valg – modtager genvalg)

8)       Valg af kasserer (Henrik er først på valg 2017)

9)       Valg af sekretær (Poul Erik er først på valg 2017)

10)    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Jan er først på valg 2017, Ib er på valg –

         modtager genvalg)

11)    Valg af to suppleanter til bestyrelsen

12)    Valg af revisor og revisorsuppleant

13)    Eventuelt