BrobySports SkydeKlub

Referat 2013

Generalforsamling BSSK d. 21. marts 2013 referat.

1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent Morten Janichen som konstaterede at der var lovligt indkaldt og 11 fremmødte, referent Dorte Skov.


2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år.
Der har været åbent 24 dage på banen. Der er 33 med fuldt medlemskab og lige så mange med dagsmedlemsskab. Der
er mange nye dagsmedlemmer, der bl.a. har fundet frem til os via det link, der er på DJ’s hjemmeside.

Der er mange prøveaspiranter og det fungerer rigtig godt med, at Poul Erik tager sig af dem og selv aftaler tider. På den måde kan lidt af trykket afhjælpes i den normale åbningstid. Det er et positivt problem med stort fremmøde, der har derfor været mulighed for ekstra dage på banen ifm riffelprøver.
Helle tager imod og sikre sig, at der bliver betalt og kontrolleret jagttegn og tilladelser inden der skydes.
Michael Olsen har trukket sig fra bestyrelsen og i stedet er Ib Møller indtrådt.
Jan Clausen styrer hjemmesiden for BSSK.
Der har været oversvømmelse ved skiverne, men det er udbedret nu.
Der er en tro på den nye sæson med mange medlemmer.


3. Revideret regnskab for 2012
Regnskabet godkendt uden bemærkninger.


4. Budgetforslag til 2013
Diverse indeholder evt. et kamera ved 100 meter banen til markering. Morten Asserbo er imod et billigt kamera. Der er forslag om en ny stor kikkert i stedet for kamera. Budgettet godkendt.


5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent uændret.


6. Indkomne forslag
Der er indkommet forlag om at bestyrelsen skal fritages for kontingent, men det blev afvist af bestyrelsen. Hellere en til at hjælpe med at åbne banen, som kan aflønnes med gratis kontingent og evt. kr 500,00 i løn.


7. Valg af formand
Udgået – Steffen er først på valg i 2014.


8. Valg af kasserer
Henrik genvalgt.


9. Valg af sekrtær
Poul Erik genvalgt.


10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Ib Møller og Jan Clausen valgt.


11. Valg af suppleanter
Helle og Søren valgt.


12. Valg af revisor og revisorsuppleant
Dorte Skov valgt som revisor og Albert som suppleant.