BrobySports SkydeKlub

Standardside

Dagsorden for den Corona-udskudte ordinære generalforsamling d. 8. juli 2021

Kl. 19:15 i klubhuset – Søndervej 75, 5672 Broby

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag og eventuelle investeringer for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af formand. (Steffen M. Sørensen er ikke på valg)
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.  Ib Møller er ikke på valg, Peter S. Nielsen er på valg og modtager genvalg, Poul Erik Nielsen er på valg og modtager genvalg og Henrik P. Nielsen er på valg og modtager ikke genvalg
  8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt.