BrobySports SkydeKlub

Standardside

Årsberetning 2021 ved generalforsamlingen i BrobySportsSkydeKlub BSSK d. 3. marts 2022 kl. 19:30

Sæson 2021.

Vi starter stadig i Coronas skygge men har forberedt os ved at sætte afskærmning op mellem standpladser. Desuden er der indkøbt 2 nye kikkerter som banekommandørerne KUN må bruge – ikke skytter. De 3 gamle kikkerter bliver der lavet en bordholder til (Peter) som så bliver sat på hver af de 3 første standpladser. Så vil skytter selv kunne se deres skud – ”selvmarkering”. De fleste kan betjene og bruge kikkerterne men nogen er udfordret og skal have hjælp til markering.

Men det er helt klart en lettelse at de fleste skytter selv kan markere deres egne skud og afskærmningspladerne er de fleste også glade for, så føler de sig ikke forstyrret af sidemakkeren. Så fra at være et Corona-tiltag tænkes det at forblive men pladerne skal lige strammes lidt op da de slår sig pga fugt.

Nye riffelskytter som skal op til riffelprøve skal igennem et obligatoriske riffelskydeforløb der blev indført juli 2020. De hjælpes igennem dette hvor pt Poul Erik og Steffen kan kvittere for gennemførelsen når den er afsluttet. Nogle – faktisk en del kommer og skyder alle 25 skud plus evt. indskydning lige inden og gennemfører forløbet på én gang selvom vi anbefaler de deler forløbet op hvis de ikke har skudt (så meget) før. De fleste klarer det i øvrigt ret rimeligt og en del finder helt klart deres begrænsning ved at gennemføre de 5 obligatoriske skydestillinger og finder ud af hvilke de IKKE skal anvende. (Og fritstående er ikke let:)

Der er også blevet investeret i en hastighedsmåler så ”nørderne” i genladning kan få tjekket deres ammunitions hastighed. Der har været lidt udfordringer mht. denne, men jeg forventer at det næsten er løst ved sæsonstart i år – eller kort efter.

Vi har været velbesøgt gennem sæsonen, primært af en fast god mindre skare af skytter/medlemmer. Et par gange har vi haft brug for lidt køkultur, men umiddelbart er det løst fint med ”post-it-sedler”. Der er sprittet af og vi har holdt afstand, drukket kaffe, snakket og spist kage.

Der er ved at være lidt nyt for selve banen og huset (Brobyværk Skydebane) mht. til de påbegyndte projekter og hvad der sker eller ikke sker her. Lige pt. er vi repræsenteret med 2 mand fra os (Børge og Steffen) og Ib har assisteret med at få indhentet tilbud på færdiggørelse af bygningen og få indlagt vand samt kloak bl.a. til et nyt toilet og håndvask/te-køkken (Det er nu helt klart kaffe der vil blive produceret her) Der er optaget en ny forening Allested-Vejle Broby Skytteforening som mangler en 50 m bane. De har en del børn og unge skytter som skyder på deres indendørs 15 m bane men mangler som nævnt en 50 m bane. Brobyværk Skydebane vil her og nu ikke fortsætte med at etablere en 15 m bane men fokuserer på at få færdiggjort bygninger og etablere støjdæmpning/lydsluser ved 200 m standpladser og betonvæg.

Ved at få den nye forening ind her forventer vi at det er med til at sikre fremtiden for skydebanen, bl.a. ved at skydebanen vil få en bredere aldersmæssigt brugerskare. Pt. Er der Sdr. Broby Skytteforening, Broby Jagtforening, og BSSK som anvender banen.

Det er en fornøjelse at banerne (100m, 150 m og 200 m) har været holdt godt mht. græsslåning og at Helle og Dorte har assisteret ved kassen. Hjælp til disse ting er uundværlige for at få afviklet træningsdagene gnidningsfrit. Så tak til Niels, Helle og Dorte.

Tak for alle som hjælper til og støtter op om vores forening.