BrobySports SkydeKlub

Riffelprøve

Vi hjælper gerne nye riffeljægere med at træne til riffelprøven efter de nye regler (gældende fra juli 2020) om at gennemføre et obligatorisk riffelskydeforløb inden der kan aflægges riffelprøve. 

Se evt. her under retsinfo kapitel 6:    https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1009 

Vi stiller kyndige og uddannede riffelinstruktører til rådighed efter aftale.

Ring til:

 

Poul Erik på   tlf.: 40 35 32 08

Steffen på      tlf.: 93 50 71 46

Henrik på       tlf.: 91 25 50 90


og hør nærmere eller aftal en tid, men vi plejer at være på banen når den er åben.

Vi træner både på den officielle DJ bukkeskive, der skal  anvendes til prøven,  samt indskydningsskiver.

Det vil være forventeligt at skulle træne minimum 3 gange på banen inden riffelprøven.

Under forløbet vil der være en gennemgang af sikkerhed, regler, ammunition, træning, skydeteknik (bl.a. åndedræt og aftræk), skydestillinger m.m.

Det Obligatoriske riffelskydeforløb koster kr.: 250,- og består (typisk) af 2 gange.


Første gang indskydes riflen og grundlæggende skydestillinger og aftræk trænes. Evt. kan de  anviste skydestillinger for det obligatoriske forløb  afprøves på indskydningsskiver alternativt tages/skydes 2 af de i alt 5 skydestillinger som forløbet kræver.

Anden gang gennemføres det obligatoriske riffelskydeforløb på bukkeskive. Herefter kan man gå til riffelprøve med underskrevet blanket.  Blanketten som skal medbringes til riffelprøven findes her:


Tredje gang trænes der til riffelprøve på bukkeskive. (kr.: 125,- hvis man ikke er fuldt medlem)

Når man som ny og uerfaren riffelskytte har skudt 15 til 25 skud i en serie vil man  typisk  blive træt og tabe koncentrationen, derfor giver det ikke mening at forcere et træningsforløb og vi anbefaler derfor minimum 3 besøg på banen. 

Der skal anvendes ammunition som opfylder kravene vedr. kuglevægt og anslagsenergi for jagt på råvildt, dvs. der må anvendes spidsskarpt/træningsammunition gennem hele forløbet. 

Derefter skal der indskydes med blødnæset (blyfri) jagtammunition inden jagt.

Når riffelprøven er bestået vil vi anbefale at man tager på en riffelskydebane mindst et par gange om året for at vedligeholde træningen.