BrobySports SkydeKlub

Standardside

Dagsorden for generalforsamling i BSSK d. 9.3.2017 kl. 19.00 i klubhuset på banen.

1)       Valg af dirigent og referent

2)       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)       Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4)       Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5)       Fastsættelse af kontingent

6)       Behandling af indkomne forslag

7)       Valg af formand (Steffen er først på valg 2018)

8)       Valg af kasser (Henrik modtager IKKE genvalg som kasser, men som alm.                               bestyrelsesmedlem)

9)       Valg af sekretær (Poul Erik modtager genvalg)

10)     Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Ib er først på valg 2018, Jan modtager ikke                genvalg - men Henrik modtager valg til bestyrelsen)

11)    Valg af to suppleanter til bestyrelsen

12)    Valg af revisor og revisorsuppleant

13)    Eventuelt