BrobySports SkydeKlub

Ordensregler for Broby SportsSkydeKlub

ORDENSREGLER

Skydelederen  er den overordnede myndighed på banen

Er man IKKE på skydelinjen  peger piben ALTID  opad og låsen er ALTID åben

KUN skydelederen kan give tilladelse til markering

Der må ikke opholde sig andre i skyde rummet end skytter uden skydeleders tilladelse

Der må ikke skydes på 200m banen før pågældende våben er kontrolleret på 100m

Det er enhver skyttes pligt at sikre våben og ammunition er i forsvarlig stand

På skydebanen SKAL der anvendes høreværn

God Skydning

Bestyrelsen