BrobySports SkydeKlub

Skydeleder / Banekommandør

Vagtplan

Hver torsdag  fra 17 - 20

i perioden 1.4 - 30.9

Er der ingen skytter kl. 19. pakker vi sammen.

Der skal altid være en ansvarlig skydeleder tilstede - vedkommende vil være markeret med SL på vagtplanen

Ændringer kan forekomme, vagtplanen opdateres løbende....

Husk altid: Våbentilladelse og jagttegn, og egen ammunition, hvis man vil skyde.

Der er ingen salg af ammunition.

1. halvår

2. halvår