BrobySports SkydeKlub

Referat Broby sportsskydeklub generalforsamling 2014

Referat Broby sportsskydeklub generalforsamling 2014

1. Valg af dirigent og referent Michael Østergård og Klaus Laugesen foreslået

Dirigent Michael Østergård som konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt.

Referent Klaus Laugesen

2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.

Beretning godkendt

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Regnskab godkendt

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

Budget godkendt

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingent uændret

6. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkommende forslag

7. Valg af formand (Steffen er på valg  – modtager genvalg)

Steffen valgt

8. Valg af kasserer (Henrik er først på valg 2015)

9. Valg af sekretær (Poul Erik er først på valg 2015)

10. Valg af øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer (Jan er først på valg 2015 – Ib er på valg i år –   han modtager genvalg)

Ib valgt

11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Søren Christensen og Michael Østergård valgt

12. Valg af revisor og revisorsuppleant

Dorthe og Albert valgt

13. Evt.

Det blev foreslået at få lokalerne fikset lidt op for det generelle indtryk. Vedtægter       blev nævnt og nye vedtægter skal overholdes og tilpasses efter sund fornuft. På           arbejdsdage skal der udarbejdes arbejdsplan og det opfodres medlemmerne at hjælpe  til.

Der blev sagt tak til Poul Erik for det store arbejde med jagttegnsaspiranterne.