BrobySports SkydeKlub

Referat 2012

Referat:  Broby Sportsskydeklub generalforsamling

 1. Dirigent Ib Møller, referent Dorte Skov
 2. Formandens beretning:

Der blev afholdt 24 dage med skydning, første gang d. 12 april.

Træning til riffelprøve var en succes, der skal fremgå mere info på hjemmesiden

Fornuftigt fremmøde sæsonen igennem

Der var 34 medlemmer i 2011 og 2012 skulle gerne holde samme niveau

Sikkerheden og banen er ok

Der skal nye skiver til, da de gamle er ødelagt af fugt

BSSK er smidt ud af Dansk Skytte Union og derfor er der tegnet ny forsikring fra d. ¼ - dog ikke arbejdsskadeforsikring.

Der skal oprettes reklame/link på DJ’s hjemmeside

Beretningen godkendt

 1. Regnskabet godkendt
 2. Punkt 5 rykket op som punkt 4. Kontingent uændret
 3. Punkt 4 rykket ned som punkt 5. Budgettet godkendt
 4. Ændringen af §1 godkendt jf.
 5. udgået
 6. udgået
 7. udgået
 8. udgået
 9. valg af suppleant 1. Søren 2. Ib
 10. Valg af revisor Dorte Skov, supp Albert

Dagsorden generalforsamling 2013

Generalforsamling i BrobySportsSkydeKlub afholdes d. 21. marts 2013 kl. 19:00 i klubhuset for medlemmer.

Dagsorden efter vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand

8) Valg af kasserer

9) Valg af sekretær

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

12) Valg af revisor og revisorsuppleant

13) Eventuelt

Bemærk; eventuelle forslag bedes mailet/fremsendt senest 2 uger før generalforsamlingen.

Som vanlig vil der være kaffe/brød.